HISTORIA

Raunistulan
koulun asuintalot

 

Asunnot olivat aikoinaan oleellinen osa opettajien palkkausta. Vuonna 1926 voimaantulleen lain mukaan valtio maksoi rahapalkan ja kunta luontaisedut, joihin kuului asunto. Raunistulan koulussa suuren oppilasmäärän vuoksi – alakoulussa 238 ja yläkoulussa 715 oppilasta – opettajien asuntoja jouduttiin ottamaan käyttöön luokkatiloiksi, joten koulun 17 opettajalle tarvittiin uudet asunnot.

 

Raunistulan koulun johtokunta teetti J.E.Arolalla rakennuspiirustukset, jotka Maarian kunnanvaltuusto 3.3.1928 hyväksyi, sekä haki piirustuksille vahvistusta kouluhallitukselta.

Asemakaavaa muutettiin Raunistulan koulun kohdalla asuintalojen, suunnitellun uudisrakennuksen, sekä urheilukentän rakentamiseksi. Suunnitelma valmistui sangen nopeasti. Maarian kunnanvaltuuston pyydettyä suunnitelmaa kokouksessaan 3.3.1928, valmis kaavanmuutos voitiin hyväksyä jo 12.4.1928 pidetyssä seuraavassa kokouksessa. 

Talojen rakennustoimikuntana toimi Raunistulan koulun

johtokunta, joka vastasi myös rakentamisen tileistä.

Rakentamisesta pidettiin erillistä tilikirjaa.

 

Urakkatyötarjouksia pyydettiin Turun Sanomissa 18.4. ja Työväen Järjestöjen Tiedonantajassa 19.4. julkaistuissa ilmoituksissa. Urakoitsijaksi valittiin Arvo A. Kylänpään urakoimat kolme asuintaloa valmistuivat 1929. Työmaata valvoi suunnittelija J.E.Arola, joka laskutti työpiirustuksista ja valvonnasta 7625 mk [n: 2300 euroa 2018]. Rakennusten tarkastajana toimi rakennusmestari August Karlsson, sekä kunnan asettama toimikunta. 

 

Urakan loppusumma maksettiin 17.9.1929. Lokakuun 30. päivänä hyväksytty hankkeen lopputilitys oli 1 281 152 mk 75 penniä [n: 390 000 euroa 2018]. 


Hirsitalojen hirsien annettiin tavanomaisesti laskeutua pari vuotta ennen ulkolaudoituksen tekoa. Laudoituksen teki urakalla elo-syyskuussa vuonna 1931 F. Oksanen.

Eteläisessä talossa oli yhden huoneen ja keittiön asuntoja. Itäisessä

talossa oli yhden huoneen ja keittiön asuntoja, sekä muita isompi, ilmeisesti johtajaopettajan asunto. Pohjoisimmassa talossa oli isoja kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Pohjoisimmassa talossa oli kellarissa talojen yhteinen sauna. Taloyhtiökohtaiset saunat olivat vielä 1920-luvun puutalorakentamisessa poikkeuksia.

Opettajien asuintalot olivat aikansa hyvätasoisia asuntoja. Työväen asunnot olivat Turussa sekä esikaupungeissa yleensä joko tulisijallisia huoneita, nk. hellahuoneita, tai yhden huoneen ja keittiön asuntoja.

Työväenasunnossa oli vain poikkeuksellisesti kaksi huonetta ja keittiö. Tällaisia asuntoja oli muutamia IV kaupunginosassa, sekä esikaupunkeihin ja Turun takamaille rakennetuissa omakotitaloissa niiden omistajalla. Ullakkohuoneet olivat tällöin yleensä vuokralla. Suuret asunnot viittaavat siihen, että kansakoulun opettajat seminaarin käyneinä katsottiin kuuluvan pikemminkin keskiluokkaan kuin työväkeen.

Asunnot oli luontaisetuna osa opettajien palkkaa. Sovitun luontaisedun ylittävästä sähkönkulutuksesta joutui kuitenkin maksamaan erotuksen. Vuodelta 1932 on säilynyt näitä maksuja koskeva tilivihko. Johtajaopettajana toimi tällöin V.G.Jäntti. Mielenkiintoisena yksityiskohtana miesopettajat on kirjattu etunimen ensimmäisellä kirjaimella, kun taas naisopettajat koko nimellä. Tällöin taloissa asui neljä miesopettajaa ja kaksitoista naisopettajaa. Vuonna 1933 johtajaopettajana

toimi Niilo Joutsiainen.

1960-luvulla asuntotilanteen helpotuttua ja asuntoedun

menetettyä merkitystään, Raunistulan koulun asuintalot

muutettiin vuonna 1969 päiväkodiksi. 

 

Suurimpaan taloon tehtiin merkittäviä tilallisia muutoksia

avaamalla asuntojen väliseiniin suuria aukkoja. Ilmanvaihto oli suurille lapsimäärille riittämätöntä ja ilmanlaatu siksi huono.

 

Vaikka rakenteet olivat terveitä, asunnoiksi rakennettuja taloja ei ollut perusteltua peruskorjata päiväkodiksi. Päiväkotitoiminta tiloissa loppui keväällä 2016.

MYYNTI

Meri Saukkoriipi

puh: 040 7799 505

meri.saukkoriipi@huoneistomarkkinat.com

Huoneistomarkkinat Oy

Yliopistonkatu 30, 

20100 Turku

040 7799 501

myynti@huoneistomarkkinat.com

HALUAN LISÄTIETOA:

Miika Salmela

puh. 0500 533 582

miika.salmela@bo.fi

Bo LKV Turku

Itäinen Rantakatu 56,

20810 Turku

  • Grey Instagram Icon

© 2018 as.oy. vätinpuisto